Коло српских сестара

Коло српских сестара при нашој цркви “Свети Сава” има дугу историју. Наше сестре су један од главних стубова на којима почива наш храм.  

Култура

 

Култура је све оно што је ”битно, трајно и вечно” и сједињено у најшире схваћеном појму традиције која све ово заувек кондензује, каже Исидора Секулић. То битно и вечно је темељ и мера свих појединачних стваралачких стремљења која се обједињују у суштини и форми културе народа коме ти појединци припадају. Култура обједињује многе садржаје: од обичаја и понашања, стила живљења, исхране, становања и одевања, преко традиције, вере, игре, песме и свих грана уметности и науке, посебно историје, религије, права и правде, етике ..., па све до економије, политике и организовања заједнице и државе. То ”битно, трајно и вечно”, што садржи традиција и култура, рођено је из случајне и променљиве, ограничене и пролазне егзистенције човека појединца, а потом истински живи не само у делима која је тај појединац оставио него у души и разуму, у сензибилитету и уму личности која је способна да саосећа са егзистенцијалном ситуацијом великих стваралаца међу прецима и савременицима, да се диви њиховим духовним узлетима и делима, да њима храни и буди сопствену душу и креативну снагу, да у њима налази позиве и подстицаје за лична духовна трагања и узлетања.

Кроз културу све иде и остварује се: све идеје и програми, сви покрети и револуције, политике и ”нови светски поретци”...
Језик и писмо су стожери култура свих народа. Језик је печат, а писмо кôд сваког народа. Потврђују то и најновија открића генетског дна. Зато је важно да се језик и писмо негују и чувају. Поготово је то важно у расејању сваког народа. Јер, ако изгубиш свој језик и писмо, изгубио си оно ”стално и трајно” првородне културе. Игра је ритам тела, а језик је ритам душе. Тело олако мења, прати и усваја свакојаке ритмове али, ако изгубиш материнску мелодију језика, изгубио си првородну културу.
Зато ћемо ми у нашој заједници плански и организовано радити на очувању српске културе, како њених базичних слојева - обичаја и фолклора, тако и оних највећих – уметности и науке. Организоваћемо учење фолклорних игара и изворног певања, школу српског језика и писма, клуб читалаца, уметничке секције, образовне и научне трибине, изложбе, хорско певање и концерте.