Прилози

Рад црквено школске општине “Свети Сава” је подржан несебичним прилозима наших верника и пријатеља цркве. 

Јануар 2018 

У јануару 2018 укупан износ прилога је $8,470 (закључно са 24.01.2018).