Захвалница

Нaшa Црква Светог Саве у Торонту се искрено захваљује свима који су посетили, спонзорисали и на било који начин помогли наш Српски Фестивал Хране одржан 15. Септембра на нашем имању. Сви смо уживали у дружењу, нашим специјaлитетима, лутрији, музици, дечијим активностима и куповини разних производа. Посебно се захваљујемо нашим спонзорима: Mercator Euro Mini Mart, Family Bakery, Дунав, Сава и Морава група, Мирослав Бошковић, Зорица Јагодић, Миле Кљакић, Срећко Јемуовић, Cлавомир Јоцић, Рада Ракета, Зора Пиљак и Зоран Пивалица.

Уједно се извињавамо ако је било неких организационих пропуста као на пример понека казна за паркинг, што је било супротно од савета нашег адвоката, видите писмо у додатку.
До следећег пута!

Организациони одбор


Thank you

Our Saint Sava Church in Toronto would like to sincerely thank everyone who visited, donated or in any way helped our Food Festival held on Sept 15 at our church premises. We all enjoyed meeting friends, tasting our specialties, lottery, live band, kids activities and different vendors. Especially we would like to thank our sponsors: Mercator Euro Mini Mart, Family Bakery, Dunav, Sava , Morava band, Miroslav Boskovic, Zorica Jagodic, Mile Kljakic, Srecko Jemyovic, Slavomir Jocic , Rada Raketa i Zora Piljak i Zoran Pivalica.

We would also like to apologize for any organizational oversights including parking tickets some of you received, contrary to our lawyer’s advice as per attached correspondence.
See you all next time!

Organizing Committee

X