Ценовник за изнајмљивање сале

Ценовник за изнајмљивање доње сале

Кухиња и cудови + тоалети (папир, сапун итд.) $250
Столица $10/особи
Стоњак $10/столу
Навлака за столицу $5/особи
Тањир са прибором за јело $2/особи

-Клијент прво да депонује $500 за штету
-Уговор потписати са клијентом који изнајмљује салу
-Клијент који организује окупљање мора донети дозволу за алкохол

Недељом се сала не изнајмљује пре 15 часова

Позовите Петра на 416-519-7804

X