Култура

Култура је све оно што је ”битно, трајно и вечно” и сједињено у најшире схваћеном појму традиције која све ово заувек кондензује, каже Исидора Секулић. То битно и вечно је темељ и мера свих појединачних стваралачких стремљења која се обједињују у суштини и форми културе народа коме ти појединци припадају. Култура обједињује многе садржаје: од обичаја и понашања, стила живљења, исхране, становања и одевања, преко традиције, вере, игре, песме и свих грана уметности и науке, посебно историје, религије, права и правде, етике …, па све до економије, политике и организовања заједнице и државе. То ”битно, трајно и вечно”, што садржи традиција и култура, рођено је из случајне и променљиве, ограничене и пролазне егзистенције човека појединца, а потом истински живи не само у делима која је тај појединац оставио него у души и разуму, у сензибилитету и уму личности која је способна да саосећа са егзистенцијалном ситуацијом великих стваралаца међу прецима и савременицима, да се диви њиховим духовним узлетима и делима, да њима храни и буди сопствену душу и креативну снагу, да у њима налази позиве и подстицаје за лична духовна трагања и узлетања.

Кроз културу све иде и остварује се: све идеје и програми, сви покрети и револуције, политике и ”нови светски поретци”…
Језик и писмо су стожери култура свих народа. Језик је печат, а писмо кôд сваког народа. Потврђују то и најновија открића генетског дна. Зато је важно да се језик и писмо негују и чувају. Поготово је то важно у расејању сваког народа. Јер, ако изгубиш свој језик и писмо, изгубио си оно ”стално и трајно” првородне културе. Игра је ритам тела, а језик је ритам душе. Тело олако мења, прати и усваја свакојаке ритмове али, ако изгубиш материнску мелодију језика, изгубио си првородну културу.
Зато ћемо ми у нашој заједници плански и организовано радити на очувању српске културе, како њених базичних слојева – обичаја и фолклора, тако и оних највећих – уметности и науке. Организоваћемо учење фолклорних игара и изворног певања, школу српског језика и писма, клуб читалаца, уметничке секције, образовне и научне трибине, изложбе, хорско певање и концерте.

X