Hrist

Драга браћо и сестре,

Текућа 2020. год. донела је велике промене у наше животе. Шта нам доноси следећа, у то још нисмо сигурни.

Подсећамо вас да је ваша Црква Светог Саве увек ту, међу вама и са вама. Она и у овим тешким и смутним временима и даље врши своју мисију. Окупља српски народ Торонта око себе трудећи се да сачува сваког ко у њој препознаје своју брижну Мати.

Уколико и сами пролазите кроз тежак период или познајете неког члана заједнице коме је неопходна помоћ, ваши свештеници, проте Милован и Првослав, саосећају са вама и позивају вас да се јавите. Трудићемо се да изађемо у сусрет свим вашим духовним потребама, било да се ради о сједињењу са Господом кроз свету тајну Исповести и Причешћа, било о молитвословљу за здравље ваших ближњих и ваше кроз освећење домова и благосиљање славских обреда.

Због ограниченог броја присутних у храмовима до 10, молимо вас да најавите долазак пар дана унапред. Ми ћемо се трудити да будемо предусретљиви свима, било померањем почетка свете Литургије, било служењем више светих Литургија.

Контакт:

Прота Милован Средојевић; тел: 647-232-6393  (prota.sredojevic@gmail.com)
Прота Првослав Пурић; тел: 416-824-2259  (protapuric@gmail.com)
Црква Светог Саве; тел: 416-944-3297 на овај број поред свештеника можете добити: председника цркве, благајника и председницу Кола Српских Сестара


Public annoucement

 

Dear brothers and sisters,
Current year 2020 has brought great changes to our lives. What the next one will bring we are not sure yet.

We remind you that your Church St. Sava is always there, in the midst of you and with you. She continues to carry out her mission even in these difficult and troubled times. She gets the Serbian people of Toronto together trying to preserve everyone who recognizes her as their caring Mother.

If you are going through a difficult period or you know a member of the community who needs help, your priests, father Milovan and Prvoslav, sympathize with you and invite you to call us. We will strive to meet all your spiritual needs, whether it would be union with the Lord through the sacred mystery of Confession and Communion or about prayer for the health of your family and yours through the consecration of homes and the blessing of glorious rites.

Due to the limited number of up to 10 people present in the temples, please call us few days ahead before arriving. We will try to be accommodating to everyone either by moving the start time of the Holy Liturgy or by serving more Holy Liturgies.

Contact:
Fr. Milovan Sredojevic; Tel: 647-232-6393  (prota.sredojevic@gmail.com)
Fr. Prvoslav Puric; Tel: 416-824-2259  (protapuric@gmail.com)
Saint Sava Church; Tel: 416-944-3297 – President of The Board of Trustees, Director of the Finance, President of Kolo Srpskih Sestara

 

Архива

X