416-944-3297

Драга браћо и сестре, Даме и господо, Црква Светог Саве У Торонту позива на добротворни ручак који се припрема у суботу, 28. септембра 2019. године,  у сали Цркве Светога Саве, 203 River Street, Toronto са почетком у 7:00 увече.

 

Намера нам је да обезбедимо средства за покривање цркве. Потребно је променити комплетан кров на цркви.

Два стара расхладна уређаја, ( Air conditioner ) која нису у функцији треба да се замене. Такође, желимо да смањимо / исплатимо дуг  који је заостао од реновирања сале све то у износу од  100,000 долара.

Једна од најстаријих српских православних цркава у Онтарију, Црква Светога Саве у Торонту, је из себе изнедрила неколико српских цркава: Мисисага, Ричмонд Хил и Витби.

Оставила је код многих људи, који су се у њој крштавали, венчавали, иповедали, причешћивали, дубок и неизбрисив траг. Она је део историје наше колоније и треба, по сваку цену, да буде сачувана.

Има парохијана и верника који редовно долазе да своју душу напоје Божијом речју у овој старој светињи, и који је нису заборавили, али нису у финансијским могућностима да поклоне цркви онолико колико је потребно за све горе поменуте потребе.

Зато прилазимо Вама који сте од Бога богато награђени даровима и талантима и молимо вас да прилозима помогнете Цркву Светога Саве, како би и даље служила духовним потребама.

У нади да ћете се одазвати овом апелу, Цркве Светога Саве у Торонту поздравља Вас и подсећа Вас да:

“Ко Богу даје, Богу позајмљује, а Бог никоме дужан не остаје” 

Ви дајете Цркви, Бог нека вама и даље богато узвраћа.

 

Иницијативни одбор са свештеницима.

Молимо резервишите место и потврдите ваш долазак:

8 + 6 =

St. Sava Church In Toronto invites you to the charity dinner event

We are planning the Charity Dinner to be held on Saturday, September 28 2019. 

The luncheon will be in the hall of the Holy St. Sava Church, 203 River Street, Toronto at the beginning of 7:00 p.m.

The purpose is to raise funds for necessary work on the church.The entire roof on the church needs replaced. Two old cooling devices (Air conditioners) need to be replaced. We also want to reduce/pay the debt that exists for our Church  of $100.000.

Our church is one of the oldest Serbian Orthodox churches in Ontario. 

The St. Sava Church in Toronto has brought led to creation of several Serbian churches: Mississauga, Richmond Hill and Whitby.

Many people from our church were baptized, married, had, in a way, a deep and indelible trail. It is part of our colony’s history and should be preserved at any cost.

There are parishioners and believers who regularly come to the God in this ancient shrine for the benefit of their souls, and who have not forgotten it, but are not in financial possibilities to give to the church as much as necessary for all the mentioned needs.

That is why we approach you who have been by God richly rewarded with gifts and talents. We ask you to help the Church of the St. Sava in order to continue to serve spiritual needs.

We hope that you will respond to this appeal, The St. Sava Church in Toronto welcomes you and reminds you that:

“Who gives God the Lord’s borrowing, and God owes no man”

You give to the Church, God may keep you rich.

Please reserve your place and confirm your arrival / RSVP:

9 + 1 =

Архива

X